ĐƠN GIÁ: 1.100.000 - 1.500.000 Đ/M2

ĐƠN GIÁ BAO GỒM

- ĐÀ KIỀNG 

- CỘT

TƯỜNG