SỬA NHÀ CŨ ĐỂ BÁN

NHÀ THẦU .ORG 

SỬA NHÀ CŨ ĐỂ BÁN LÀ SẢN PHẨM NGÁCH KHÔNG DÀNH CHO MỌI ĐỐI TƯỢNG.

ĐỐI TƯỢNG KINH DOANH NGÁCH NÀY MUỐN THÀNH CÔNG (CÓ LÃI) ĐÒI HỎI PHẢI RẤT GIỎI TRONG 2 LĨNH VỰC SAU

1) BẠN PHẢI RẤT GIỎI VỀ LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN

CỤ THỂ: BẠN PHẢI GIỎI ĐỊNH GIÁ - GIỎI PHÁP LÝ - GIỎI TÌM KIẾM VÀ GIỎI MUA BÁN - GIỎI TÀI CHÍNH

2) BẠN PHẢI RẤT GIỎI VỀ LĨNH VỰC XÂY DỰNG

CỤ THỂ: BẠN PHẢI RẤT GIỎI TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ XÁC NHÀ HIỆN HỮU (KẾT CẤU MÓNG, KHUNG SƯỜN) - GIỎI THI CÔNG ĐỂ BIẾT SỬA THẾ NÀO CHO ĐẸP VÀ TỐI ƯU ĐƯỢC CHI PHÍ SỬA CHỮA  

VÍ DỤ:

- CÁI NHÀ TỪ 5-7 LẦU MÀ BIẾT NHÌN - BIẾT ĐÁNH GIÁ - BIẾT CẢI TẠO LÊN THÊM 1-2 LẦU (MÀ KHÔNG LÀM SẬP NHÀ - ĐÈ CHẾT NGƯỜI THÌ MỚI GỌI LÀ GIỎI

- CÁI NHÀ TỪ KHÔNG CÓ THANG MÁY - BIẾT CẢI TẠO THI CÔNG ĐỂ THÀNH NHÀ CÓ THANG MÁY THÌ MỚI GỌI LÀ GIỎI  

- CÁI NHÀ TỪ KHÔNG CÓ TẦNG HẦM - BIẾT NHÌN - BIẾT ĐÁNH GIÁ - BIẾT CẢI TẠO THÀNH CÓ TẦNG HẦM THÌ MỚI GỌI LÀ GIỎI  

NHÀ THẦU .ORG RẤT GIỎI VỀ LĨNH VỰC XÂY DỰNG - LĨNH VỰC BĐS THÌ CÓ KHA KHÁ HIỂU BIẾT >> VÌ VẬY NHÀ THẦU .ORG TÌM KIẾM VÀ MONG MUỐN HỢP TÁC VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN, TỔ CHỨC >> YÊU THÍCH KINH DOANH NGÁCH "SỬA NHÀ CŨ ĐỂ BÁN" NÀY ĐỂ CÙNG NHAU ĐẦU TƯ, THU LỢI NHUẬN