ĐƠN GIÁ: 1.600.000 - 2.500.000 Đ/MÉT 

Tuỳ theo kết cấu: cống nhựa hay cống bê tông 

ĐƠN GIÁ BAO GỒM

- ĐÀO ĐẤT, LẤP ĐẤT 

- CỐNG

- HỐ GA