GIÁ SỬA NHÀ 2 TẦNG THÀNH NHÀ 3 TẦNG: 6,5 TRIỆU/M2 

- CHƯA BAO GỒM: GIA CỐ NỀN MÓNG (NẾU CÓ)