CHI PHÍ NÂNG THÊM 1 TẦNG CHÌA KHÓA TRAO TAY MỌI LOẠI NHÀ: 5,5 TRIỆU/M2 

- ĐÃ BAO GỒM: GIA CỐ NỀN MÓNG (NẾU CÓ)

- GHI CHÚ: CHỈ NÂNG THÊM 1 TẦNG (THÊM 1 SÀN VÀ MÁI)