GIÁ CẢI TẠO NHÀ 1 TẦNG THÀNH 2 TẦNG: 5,5 TRIỆU/M2 

- ĐÃ BAO GỒM: GIA CỐ NỀN MÓNG (NẾU CÓ)