ĐƠN GIÁ PHẦN THÔ: 3.800.000 / M2 

CHỦNG LOẠI VẬT TƯ: PHẦN THÔ

TÊN VẬT TƯ THƯƠNG HIỆU
THÉP  POMINA - MIỀN NAM - HÒA PHÁT
SÀN CÁP DƯL
BÊ TÔNG  BÊ TÔNG TƯƠI M300R7
BAO CHE NGOÀI  PHẦN THÔ 
CẨU THÁP  PHẦN THÔ
VẬN THĂNG PHẦN THÔ
BẢO VỆ CÔNG TRÌNH PHẦN THÔ