GIÁ: 2,9 TRIỆU/M2 

Chưa bao gồm: phần cọc, phần ngầm, tường ngăn bên trong, hoàn thiện, M&E, chống thấm

Tiến độ thi công: 7-10 ngày sàn, chịu phạt nếu trễ tiến độ  

CHỦNG LOẠI VẬT TƯ: PHẦN THÔ

TÊN VẬT TƯ THƯƠNG HIỆU
THÉP  POMINA - MIỀN NAM - HÒA PHÁT
SÀN CÁP DƯL
BÊ TÔNG  BÊ TÔNG TƯƠI M300R7
BAO CHE NGOÀI  PHẦN THÔ 
CẨU THÁP  PHẦN THÔ
VẬN THĂNG PHẦN THÔ
BẢO VỆ CÔNG TRÌNH PHẦN THÔ