DANH SÁCH THỢ MỘC NHẬN GIA CÔNG 

STT TÊN CÔNG TY / TÊN NHÓM SỐ ĐIỆN THOẠI
1 NHÓM CỦA ĐỘ (KV TỈNH ĐỒNG NAI) 0356.471.694
2 NHÓM CỦA BẰNG

0935.369.685

0938.465.128