DANH SÁCH THỢ CHỐNG THẤM  

STT TÊN CÔNG TY / TÊN NHÓM SỐ ĐIỆN THOẠI
1 NHÓM CỦA THA (KV THANH HÓA)

035.783.1737

2 NHÓM CỦA LINH

0972.727.794

0168.582.8335

3