THI CÔNG TẦNG HẦM NHÀ CAO TẦNG

CHUYÊN THI CÔNG TẦNG HẦM NHÀ CAO TẦNG THEO YÊU CẦU TỪ A - Z

TƯỜNG VÂY DÙNG CỌC VỮA XI MĂNG KHÔNG CÓ KHE HỞ D300-D500

- CÔNG TRÌNH CÓ 1 TẦNG HẦM

- CÔNG TRÌNH CÓ 2 TẦNG HẦM

- CÔNG TRÌNH CÓ 3 TẦNG HẦM 

TỪ THIẾT KẾ KẾT CẤU TẦNG HẦM LẬP PHƯƠNG ÁN THI CÔNG THI CÔNG CỌC VÂY KHÔNG KHE HỞ D300-D500 THI CÔNG CỌC CHỊU LỰC LẮP ĐẶT HỆ GIẰNG CHỐNG THÉP HÌNH ĐÀO ĐẤT TẦNG HẦM THI CÔNG PHẦN NGẦM BÊ TÔNG CỐT THÉP MÓNG, CỘT, THÀNH VÁCH ĐẾN SÀN TẦNG TRỆT CHỐNG THẤM SÀN, THÀNH VÁCH