ĐƠN GIÁ: 500.000 - 1.000.000 Đ/M2

Tuỳ theo chiều dày lớp bê tông nhựa yêu cầu và kết cấu nền hạ

ĐƠN GIÁ BAO GỒM

- BÊ TÔNG NHỰA NÓNG 

- NỀN HẠ

LU LÈN