CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH XÂY DỰNG NHÀ Ở 

 

A.   CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH PHẦN TẦNG HẦM

1)  Tầng hầm có đáy thấp hơn vỉa hè >2m: Tính 200% diện tích đất

2)  Tầng hầm có đáy thấp hơn vỉa hè từ 1,5 - 2m: Tính 170% diện tích đất

3)  Tầng hầm có đáy thấp hơn vỉa hè từ 1,0 – 1,5m: Tính 150% diện tích đất

B.   CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH PHẦN MÓNG

1)  Móng là móng bèTính 50% diện tích đất

2)  Móng là móng băngTính 20% diện tích đất

3)  Móng là móng cọc bê tông (Cọc vuông, cọc tròn, cọc khoan nhồi) hoặc móng đơnTính 0% diện tích đất

C.   CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH PHẦN SÂN TRƯỚC, SÂN SAU

1)  Sân trước, sân sau móng đơn, đài cọc, đà kiềngTính 70% diện tích 

2)  Sân trước, sân sau không có móng, đà kiềngTính 50% diện tích 

D.   CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH PHẦN SÀN LẦU

1)  Sàn lầu phần nào có đổ bê tôngTính 100% diện tích

2)  Cầu thang: Tính 100% diện tích

3)  Lỗ thông tầng, ô trống <8m2Tính 100% diện tích 

4)  Lỗ thông tầng, ô trống >8m2Tính 50% diện tích 

E.   CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH PHẦN MÁI

1)  Mái bằng có đổ bê tông: Tính 50% diện tích

2)  Mái là tole (Gồm xà gồ sắt hộp + Tole)Tính 30% diện tích mặt nghiêng 

3)  Mái ngói (Gồm vì kèo sắt + Ngói lợp)Tính 70% diện tích mặt nghiêng

4)  Mái ngói đổ bê tông (Gồm Litô sắt + Ngói lợp)Tính 100% diện tích mặt nghiêng

F.   CÁCH TÍNH HỆ SỐ KHÁC (HỆ SỐ K)

1) Công trình có tổng diện tích xd dưới 350m2: Tính thêm hệ số K=1.05

2) Công trình có tổng diện tích xd dưới 250m2: Tính thêm hệ số tối thiểu K=1.1

3) Công trình trong hẻm nhỏ, chợ: Tính thêm hệ số K=1.1

4)  Công trình có thang máy: Tính thêm hố pít hệ thống điện 3pha cho thang máy

5) Nhà cao tầng >4 lầu hoặc cao trên 16m: Tính thêm hệ số cao tầng K=1.1

6) Công trình có nhiều khu vệ sinh (trên 2wc/sàn): Tính thêm hệ số K=1.15 

7) Công trình có điều kiện thi công không thuận lợi: Khảo sát cụ thể