NHẬN THẦU PHẦN NHÂN CÔNG:

>> XÂY MỚI TỪ MÓNG --> MÁI

>> HOÀN THIỆN CĂN HỘ XÂY THÔ

>> SỬA CHỮA CẢI TẠO LỚN VÀ NHỎ CŨNG NHẬN

THỢ TAY NGHỀ CAO - KINH NGHIỆM THI CÔNG LÂU NĂM - ĐỌC BẢN VẼ TỐT

LÀM TẤT CẢ CÁC QUẬN - CẢ Ở TỈNH

BÁO GIÁ CỤ THỂ SAU KHI XEM BẢN VẼ THIẾT KẾ CHI TIẾT