1) CHUẨN BỊ KẾ HOẠCH XÂY NHÀ TRƯỚC TỐI THIỂU 2 THÁNG

2) CHUẨN BỊ NGUỒN TÀI CHÍNH ĐẦY ĐỦDỰ PHÒNG 1 KHOẢN NGÂN SÁCH 10-20% (ĐỂ KHÔNG PHẢI ĐI VAY KHI CẦN)

3) CHỌN NHÀ THẦU LÀ CÁC CÔNG TY XÂY DỰNG ĐƯỢC ĐIỀU HÀNH, CHỈ HUY BỞI CÁC KỸ SƯ VÀ KIẾN TRÚC SƯ GIÀU KINH NGHIỆM

"CHỈ CÓ HỌ MỚI CÓ ĐỦ KINH NGHIỆMKIẾN THỨC CHUYÊN MÔN ĐỂ GIÚP BẠN XỬ LÝ TẤT CẢ CÁC VẤN ĐỀ VỀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH"

4) NÊN CHỌN PHƯƠNG ÁN GIAO THẦU TRỌN GÓI (CHÌA KHOÁ TRAO TAY) 

TỪ A-Z TỪ PHẦN 1 ĐẾN PHẦN 10

5) KHÔNG THAY ĐỔI THIẾT KẾ TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG KHI KHÔNG THỰC SỰ CẦN THIẾT ĐỂ TRÁNH CÁC PHÁT SINH KHÔNG ĐÁNG CÓ