NHẬN THẦU PHẦN NHÂN CÔNG: 

>> XÂY MỚI TỪ MÓNG --> MÁI 

>> ĐẮP CHỈ CÁC KIỂU - CỔ ĐIỂN HAY HIỆN ĐẠI ĐỀU ĐÃ LÀM QUA

THỢ TAY NGHỀ CAO - KINH NGHIỆM THI CÔNG LÂU NĂM - ĐỌC BẢN VẼ TỐT

LÀM TẤT CẢ CÁC QUẬN - CẢ Ở TỈNH

BÁO GIÁ CỤ THỂ SAU KHI XEM BẢN VẼ THIẾT KẾ CHI TIẾT