GIÁ PHẦN THÔ + NHÂN CÔNG HOÀN THIỆN 2019: 2,8 TRIỆU/M2

Ghi chú: Phòng vệ sinh: Tính riêng 10 triệu/phòng