GIÁ NÂNG TẦNG CHÌA KHÓA TRAO TAY MỌI LOẠI NHÀ: 5,5 TRIỆU/M2 

- ĐÃ BAO GỒM: GIA CỐ NỀN MÓNG (NẾU CÓ)

- GHI CHÚ: GIÁ TRÊN ÁP DỤNG CHO MỌI LOẠI NHÀ VÀ CHỈ NÂNG THÊM 1 TẦNG (THÊM 1 SÀN VÀ MÁI)