1) NÂNG CẤP NHÀ CẤP 4 THÀNH 2 TẦNG

2) NÂNG CẤP NHÀ 2 TẦNG THÀNH 3 TẦNG 

3) NÂNG CẤP NHÀ 3 TẦNG THÀNH 4 TẦNG

ĐƠN GIÁ PHẦN THÔ: 3.300.000 / M2 (ÁP DỤNG VỚI TỔNG DIỆN TÍCH THI CÔNG TRÊN 350M2)

ĐƠN GIÁ PHẦN HOÀN THIỆN: TỪ 1.400.000 ĐẾN 3.000.000 Đ/M2 (TÙY THEO CHỦNG LOẠI VẬT LIỆU HOÀN THIỆN TRUNG BÌNH HAY CAO CẤP)