GIÁ 2021: 8 TRIỆU/M2

Cách tính diện tích: Diện tích đáy + Diện tích thành + Diện tích sàn trệt + Diện tích đáy và thành hố pít (nếu có)

Phần cọc vây D300 (Đã bao gồm) 

Chống thấm sàn + vách: (Đã bao gồm) 

Phần ép cọc đáy móng: (Chưa bao gồm)

Thời gian thi công từ phần móng đến hết đổ sàn trệt: 2,5-3 tháng

Giá áp dụng cho công trình có 1 tầng hầm và chiều ngang <5m.

Chiều ngang >5m, 2 tầng hầm: Báo giá chi tiết theo quy mô