DIỆN TÍCH XÂY DỰNG PHẦN TẦNG HẦM SẼ CÓ CÁC HỆ SỐ KHÁC NHAU TÙY THUỘC VÀO

1) THIẾT KẾ TẦNG HẦM

2) CHỌN GIẢI PHÁP MÓNG

3) MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH

4) KẾT CẤU CÁC CÔNG TRÌNH LÂN CẬN

CÁC HỆ SỐ ÁP DỤNG: (TỪ 170% DIỆN TÍCH SÀN HẦM ĐẾN 300% DIỆN TÍCH SÀN HẦM)

1)  Công trình có 2 tầng hầm: Tính từ 300% diện tích sàn hầm 

2)  Tầng hầm có chiều sâu đào đất thấp hơn vỉa hè >2m: Tính 200% diện tích sàn hầm

3)  Tầng hầm có chiều sâu đào đất thấp hơn vỉa hè <2m: Tính 170% diện tích sàn hầm

Chú thích: 

- Chiều sâu đào đất: Là cao độ hố đào tính từ mặt đất tự nhiên (mặt vỉa hè) đến đáy hố đào  

Ghi chú: Hệ số trên (là hệ số 150%, 170%, 200%) đã bao gồm chi phí

- Đào đất

- Vận chuyển đất

- Thi công hệ giằng chống

Chi phí hạ mực nước ngầm (nếu có)

- Chi phí xử lý mọi sạt lở khác trong quá trình thi công tầng hầm

Chi phí (vật tư + nhân công) phần thô sàn, cột tầng hầm