GIA CỐ MÓNG NÂNG TẦNG

1. MÓNG CŨ LÀ MÓNG ĐƠN: 

1.1 SÀN TRỆT CHỈ CÓ ĐÀ KIỀNG-KHÔNG ĐỔ BÊ TÔNG NHƯ SÀN LẦU: GIÁ 1,8 TRIỆU/M2

1.2 SÀN TRỆT CÓ ĐÀ KIỀNG VÀ ĐỔ BÊ TÔNG NHƯ SÀN LẦU: GIÁ 1 TRIỆU/M2

2. MÓNG CŨ LÀ MÓNG BĂNG

2.1 SÀN TRỆT KHÔNG ĐỔ BÊ TÔNG NHƯ SÀN LẦU: GIÁ 1,8 TRIỆU/M2

2.2 SÀN TRỆT ĐỔ BÊ TÔNG NHƯ SÀN LẦU: GIÁ 1 TRIỆU/M2

3. MÓNG CŨ LÀ MÓNG CỌC KHOAN NHỒI - MÓNG CỌC ÉP

3.1 SÀN TRỆT KHÔNG ĐỔ BÊ TÔNG NHƯ SÀN LẦU: GIÁ 1,8 TRIỆU/M2

3.2 SÀN TRỆT ĐỔ BÊ TÔNG NHƯ SÀN LẦU: GIÁ 1 TRIỆU/M2

4. MÓNG CŨ LÀ MÓNG BÈGIÁ 2 TRIỆU/M2