ĐƠN GIÁ: 600.000 - 800.000 Đ/M2

Tuỳ theo chiều dày lớp bê tông yêu cầu và kết cấu nền hạ

ĐƠN GIÁ BAO GỒM

- BÊ TÔNG ĐÁ 1x2 

- NỀN HẠ

LU LÈN