GIÁ PHẦN THÔ + NHÂN CÔNG HOÀN THIỆN 2020: 3,3 TRIỆU/M2

Ghi chú: Phòng vệ sinh: Tính riêng 10 triệu/phòng