BÁO GIÁ CẢI TẠO SỬA CHỮA NHÀ 2018

GIÁ 2019 TỪ: 100K/M2

Ghi chú: Báo giá chi tiết tùy theo hạng mục sửa chữa nhiều hay ít